ประชาคมยุโรป(EU)

ประชาคมยุโรปหรือสหภาพยุโรป ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 มีนาคม 2500ภายใต้สนธิสัญญากรุงโรม โดยรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 6 ประเทศ คือ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ปัจจุบันสมาชิกได้ขยายเพิ่มขึ้นรวมเป็น15 ประเทศ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก กรีซ สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย สวีเดน และฟินแลนด์ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆในยุโรปทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง โรงพิมพ์

การเเลกเปลี่ยน

ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เคยใช้ในอดีตที่สามารถนำมาใช้ได้อีก ดังจะเห็นได้จาก ธุรกิจมีการเเข่งขันกันมาก มีการคาดคะเนการผลิตผิดพลาด ทำให้สินค้าเหลืออยู่ค้างสต็อกเป็นจำนวนมากเกินความจำเป้น ทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน เจ้าของธุรกิจต้องเเก้ไขปัญหา ยอมรุสต็อกรับการขาดทุนดีกว่ามาเก็บเอาไว้เฉย ๆ ด้วยการนำสินค้าของตนไปเเลกกับคนที่เขาต้องการ ซึ่งการเเลกเปลี่ยนกันนี้ อาจขายโดยใช้ราคาทั่วไปก็ได้ ซึ่งไม่ทำให้ต้องขาดทุน เเต่ทั้งสองฝ่ายสามารถได้ สิ่งที่ตนต้องการ  โรงพิมพ์

จงต่อสู้ต่อไป

อย่าได้หยุดต่อสู้ เเม้จะต้องต่อสู้อย่างหนักต้องอดทน ผลสุดท้ายชัยชนะจะเป็นของท่านนั่นเอง  โรงพิมพ์

เครื่องจักรและการอุปกรณ์การผลิต

ในการผลิตสินค้าและบริการนั้น เครื่องจักรและบริการนั้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสำคัญต่อการได้มาซึ่งคุณภาพของสินค้า ดังนั้น ในการเลือกซื้อเครื่องจักรจะต้องมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดดยดูที่ประสิทธิภาพ และปนะสิทธิภาพผลที่เครื่องจักรดำเนินการได้ โรงพิมพ์

การเลือกทำเลที่ตั้ง

การทำธุรกิจนั้น โรงพิมพ์ จะมีผลสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ผลของการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจ ถ้าที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในทำเลที่เหมาะสม เข้าถึงลูกค้าได้ ง่ายมีที่จอดรถ มีคนเดินผ่าน ถ้าเป็นธุรกิจการผลิจำเป็นต้องพิจารณาถึงทำเลที่ใกล้คนงาน แหล่งวัตถุดิบและการขนส่งเป็นตัน จุดมุ่งหมายของการเลือกทำเลที่ตั้ง ก็เพื่อใช้ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงกำไร ค่าใช้จ่าย ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสัมพันธ์กับคนงาน และปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย ตลอดระยะเวลาที่ยังประกอบการธุรกิจนั้นอยู่ และแหล่งที่ตั้งนั้นเหมาะสำหรับธุรกิจประเภทนั้นๆ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการเลือกสรรที่นั้น แต่เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด

ช่วงตกต่ำ

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องพบกับการล้าสมัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาแทนที่  ขั้นนี้ยอดขายตกต่ำ  อาจจะฉับพลันหรือค่อยเป็นค่อยไปการตกต่ำของยอดขายนี้เกิดการเหตุผลหลายอย่าง  เช่น   การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี     ทำให้เกิดการนิยมผลิตภัณฑ์ลดลง  การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค โรงพิมพ์   การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นภายใน    และภายนอกประเทศช่วงนี้ควรใช้กลยุทธ์การตลาด

กิจการค้าปลีก

กิจการค้าปลีกหมายถึงพ่อค้าที่ซื้อสินค้ามาจากพ่อค้าส่งหรือซื้อมาจากผู้ผลิต แล้วนำมาขาย

ให้กับประชาชนทั่วไป โรงพิมพ์ ที่เป็นผู้บริโภคมิได้นำสินค้าที่ซื้อมาไปทำธุรกิจอื่น การที่จะทำธุรกิจค้าปลีกนั้นจะเป็นการง่ายกว่าการที่จะเข้าไปทำธุรกิจประเภทอื่น หรือประกอบอาชีพอื่น การที่จะทำธุรกิจค้าปลีกนั้นจะเป็นการง่ายกว่าจะเข้าไปทำธุรกิจอื่น การที่จะทำธุรกิจค้าปลีกนั้นจะเป็นการง่ายกว่าการที่จะเข้าไปทำธุรกิจประเภทอื่น หรือประกอบอาชีพอื่น เช่น เป็นหมอ ททนายความ วิศวกร ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ของตนเป็นอย่างดี มีการผ่านการสอบคัดเลือก หรือมีใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ส่วนการประกอบอุตสาหกรรมหรือการค้าส่ง ผู้ลงทุนต้องใช้เงินก้อนใหญ่สำหรับตั้งโรงงาน ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือซื้อสินค้าจำนวนมาก ส่วนการค้าปลีกนั้นดำเนินการได้ง่าย บางครั้งยังได้รับความช่วยเหลือผู้ส่งในการให้เครดิตสินค้า หรือใช้การประดับตกแต่งร้าน ฯลฯ ดังนั้นจึงมีจำนวนมากเริ่มจากแบบฝึกหัดง่ายๆ คือเป็นผู้ค้าปลีก                                                                       การที่มีความเข้าใจว่าการค้าปลีกเป็นของง่าย มีการกู้ยืมเงินมาลงทุนทำการค้าปลีก โดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่มีความรู้ และประสบการณ์ในการค้าปลีกมาก่อน จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าในที่สุดเขาล้มเหลว สูญเสียทรัพย์สินของประเทศเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากสถิติของกระทรวงพาณิชย์ที่มีกับการค้าปลีกที่ไปจดทะเบียนเลิกกิจการ มากกว่าธุรกิจประเภทอื่น ธุรกิจค้าปลีกมักแข่งขันกันสูงมากปัจจุบันเมืองใหญ่ๆ จะมีห้างสรรพสินค้าทั่วไป ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ก็จะมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่มีชาวต่างประเทศมาลงทุนกันมาก ทำให้ร้านค้าปลีกที่ขายของชนิดเบ็ดเตล็ดร้านชำต้องเลิกกิจการไปมาก ร้านค้าปลีกนี้ ทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญ ต้องอยู่ในแหล่งชุมชน และมีที่จอดรถสะดวก