ประชาคมยุโรป(EU)

ประชาคมยุโรปหรือสหภาพยุโรป ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 มีนาคม 2500ภายใต้สนธิสัญญากรุงโรม โดยรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 6 ประเทศ คือ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ปัจจุบันสมาชิกได้ขยายเพิ่มขึ้นรวมเป็น15 ประเทศ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก กรีซ สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย สวีเดน และฟินแลนด์ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆในยุโรปทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *