จงต่อสู้ต่อไป

อย่าได้หยุดต่อสู้ เเม้จะต้องต่อสู้อย่างหนักต้องอดทน ผลสุดท้ายชัยชนะจะเป็นของท่านนั่นเอง  โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *