ช่วงตกต่ำ

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องพบกับการล้าสมัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาแทนที่  ขั้นนี้ยอดขายตกต่ำ  อาจจะฉับพลันหรือค่อยเป็นค่อยไปการตกต่ำของยอดขายนี้เกิดการเหตุผลหลายอย่าง  เช่น   การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี     ทำให้เกิดการนิยมผลิตภัณฑ์ลดลง  การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค โรงพิมพ์   การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นภายใน    และภายนอกประเทศช่วงนี้ควรใช้กลยุทธ์การตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *